Uw donatie is welkom

Dorpsradio.nl wordt gemaakt en gerund door vrijwilligers die hun tijd en energie er in steken om u te amuseren en te informeren.
Echter de apparatuur, de huisvesting en het uitzenden kost veel geld. Dus iedere donatie is van harte welkom.

Stichting Dorpsradio Laren (NH)
NL63 INGB 0008 7058 00